Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Mua bán & Sáp nhập

Các luật sư chuyên về tư vấn Mua bán và Sáp nhập (M&A) của Việt Kim đã có nhiều thành công trong các giao dịch điển hình về M&A tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thành quả này có được nhờ sự am hiểu của các luật sư về kinh doanh và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cũng như về các vấn đề pháp lý liên quan. 

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý M&A của chúng tôi bao gồm: 
 

  • Tư vấn về chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến M&A;

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch M&A, tiến hành lập báo cáo rà soát đặc biệt về pháp lý (legal due diligence) cho khách hàng;

  • Trợ giúp và/hoặc đại diện khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch M&A;

  • Tư vấn và/hoặc soạn thảo các loại thỏa thuận và các dàn xếp khác nhau liên quan đến giao dịch M&A

  • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng thực hiện những đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:


CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

T: 04.32.899.888  -  Fax: 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com - Web: www.vietkimlaw.com
A: Tầng 6, Lya Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.