Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Hình ảnh hoạt động
 • VK2018
 • công ty luật việt kim 4
 • Le tan Vietkim
 • Doi hinh VK2018
 • công ty luật việt kim 3
 • công ty luật việt kim2
 • 5Tài trợ cuộc thi
 • vietkim 3nam1
 • công ty luật việt kim 5
 • 3Tiếp khách hàng3```
 • công ty luật việt kim
 • Nhan su VK2
 • Tai tro Khoaluat 2018
 • thanh lap Chi bo DCS
 • 6Tổng kết danluat
 • công ty luật việt kim 6
 • công ty luật việt kim
 • công ty luật việt kim
 • công ty luật việt kim
 • Hội nghị LĐLS
 • LsHungpham
 • Nhan su VK1
 • Hop tac Khoaluat
 • LetanVK1
 • thanh lap Chi bo DCS1
Chúng tôi trên Facebook

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đồng thời đảm bảo cho Việt Kim có điều kiện tốt nhất để tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp,

Công ty Luật Việt Kim chính thức ban hành công khai các Biểu phí dịch vụ pháp lý áp dụng cho Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý tại Việt Kim, bao gồm như sau:

 • 1. Biểu phí Tư vấn pháp lý theo giờ – Phụ lục 1
 • 2. Biểu phí Tư vấn soạn thảo văn bản – Phụ lục 2
 • 3. Biểu phí Luật sư Tranh tụng – Phụ lục 3
 • 4. Biểu phí Đại diện ngoài tố tụng – Phụ lục 4