Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN THEO QUY ĐỊNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN THEO QUY ĐỊNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền trong các trường hợp sau:

Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc UBND cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

 Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định 43/2014. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 43/2014.

Những quy định trên của Nhà nước là nhằm khắc phục những hậu quả do lịch sử để lại. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, giao đất trái thẩm quyền thì Nhà nước sẽ không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 1.7.2014 trở về sau (Khoản 5 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thủ tục cấp giấy chứng nhận :

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

-  Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

- Xác nhận của ủy ban nhân dân xã  là đất không có tranh chấp, đã sử dụng ổn định lâu dài

-  Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

- Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất  (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

- Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng

-  Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

-  Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

 Trình tự thủ tục:

Theo điều 70 nghị định 43/2014 hướng dẫn luật đất đai 2013 và điều 30 quyết định 24/2014/QĐ-UBND việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  được thực hiện như sau;

Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Nếu nộp tại ủy ban nhân dân xã thì  thời gian giải quyết của UBND cấp xã không quá (15) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sau đó trình ủy ban nhân dân huyện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra;

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận có thông báo gửi UBND cấp xã và người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết.

- Thời gian thực hiện các công việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện là không quá (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 2013;

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888     -     Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com     -   Web: www.vietkimlaw.com