Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Hiện nay việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện phổ biến giữa. Vậy tổ chức, cá nhân, hộ gia đình muốn tiến hành góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được tiến hành theo trình tự thủ tục và chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Công ty Luật Việt Kim xin tư vấn như sau:

1.      Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Sau đó cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp tiến hành nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, quận.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, quận.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu 09/ĐK);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính và bản phôtô);

- Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bản chính).

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất (mẫu 09/ĐK) theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

6. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Đất đai 2013;

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn một số điều luật đất đai năm 2013;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888     -     Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com     -   Web: www.vietkimlaw.com