Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Luật Việt Kim – VietKimLaw  hướng dẫn trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở như sau: 

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện;

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện.

2.    Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc và 01 bản phô tô)

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản)

- Hợp đồng thế chấp đã công chứng hoặc chứng thực (01 bản chính)

- Hộ khẩu, CMTND (01 bản phô tô)

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo mẫu

6. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai 2013;

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888     -     Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com     -   Web: www.vietkimlaw.com