Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp là một trong những thủ tục mà trước đó cá nhân, tổ chức và hộ gia đình đã thế chấp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự...Khi cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình đã thực hiện xong các khoản nợ...có nhu cầu thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình gắn liền với đất cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây, Luật Việt Kim tư vấn trình tự thủ tục như sau:

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phiếu hen. Nếu có người khác nhận thay thì phải có văn bản ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức thực hiện:

Người có nhu cầu thực hiện thủ tục xóa đăng ký thuế chấp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Nếu nôp hồ sơ thay phải có văn bản ủy quyền phù hợp.

3.    Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (bản chính).

- Thanh lý hợp đồng thế chấp đã công chứng chứng nhận (bản chính).

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

6. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai 2013;

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn một số điều luật đất đai năm 2013;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888     -     Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com     -   Web: www.vietkimlaw.com