Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án có cần Công chứng?

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án có cần Công chứng?

CÂU HỎI:

Ls cho em hỏi Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án có bắt buộc phải công chứng ko ?

Em xin cảm ơn rất nhiều...! (yenvi14)

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

 

- Thứ 1: Về mặt pháp lý

Về Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, thì hiện tại không có quy định chung cụ thể nào cho tất cả các Dự án khi chuyển nhượng toàn bộ rằng: bắt buộc phải qua Công chứng.

Tuy nhiên, đối với các Dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp, thì đã có sự quy định gián tiếp về việc Bắt buộc Công chứng như sau:

Tại Phụ lục III của Thông tư13/2008/TT-BXD hướng dẫn Nghị định153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật KD BĐS, là "Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu CN", có ghi cụ thể như sau:

"VIII. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

2. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh./."


=> Việc ban hành mẫu Hợp đồng chuyển nhượng Toàn bộ dự án như trên thì Tức là bắt buộc Dự án phải ký hợp đồng theo mẫu, và thực hiện theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này.


- Thứ 2: Về thực tế giải thích và áp dụng

Trên thực tế, việc Chuyển nhượng Dự án - đa phần hiểu rằng đây là Dự án về đầu tư xây dựng công trình liên quan đến các Bất động sản.

Và việc "Chuyển nhượng Dự án" - cũng có thể hiểu là "Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng Bất động sản".

Khi đó, căn cứ theo đúng quy định của pháp luật thì:

"Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác" (Điều 168.1 BLDS)

Bên cạnh đó, một cách hiểu khác nữa, rằng:

"1 Dự án đầu tư" cũng có thể được coi là "1 Tài sản có đăng ký quyền sở hữu" - thể hiện tại Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư và hồ sơ liên quan. Đây là tài sản có đăng ký quyền sở hữu của chủ sở hữu chính là Chủ đầu tư.

Tức là: việc "Chuyển nhượng Dự án" - có thể hiểu, chính là "Chuyển quyền sở hữu Dự án."

Và theo quy định của pháp luật đối với việc Chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua mua bán thì:

"Đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó." (Đ439.2 BLDS)

Và khi đó, để có thể tiến hành thủ tục Đăng ký quyền sở hữu/sử dụng đối với BĐS thì trước hết: bắt buộc phải thông qua thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

=> Như vậy, có thể hiểu rằng:

Đối với Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ/hay 1 phần Dự án (đầu tư xây dựng) tất cả đều cần phải thông qua Thủ tục Công Chứng hợp đồng !

-------------

Một vài trao đổi

Trân trọng!

ĐỖ HỮU ĐĨNH l Luật sư

T: 0942.777.836 – E: dinhdh@luatvietkim.com

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888  -  Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com - Web: www.vietkimlaw.com