Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Viện kiểm sát có vi phạm tố tụng không?

Viện kiểm sát có vi phạm tố tụng không?

CÂU HỎI:

Em tôi và bị hại có mâu thuẩn từ trước nên khi bị gặp bị hại trong thang máy đã xãy ra xung đột dẫn đến việc em tôi đánh bị hại bằng tay không thương tích 8%. Em tôi bị tạm giữ ở phường 24h sau đó được cho về sau 3 tháng thương lượng bồi thường để bị hại viết đơn bãi nại thì viện kiểm soát ra quyết định bắt tạm giam em tôi 2 tháng. Sau 1 tuần thì được thả ra vì bị hại bãi nại.

Tôi thấy rất thắc mắc về quyết định bắt của viện kiểm soát. Xin luật sư giải đáp xem lệnh đó có đúng hay ko?

TRẢ LỜI:

Chào bạn

Theo quy định tại:

Điều 86. Tạm giữ của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ, quyết định tạm giữ phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý do tạm giữ, ngày hết hạn tạm giữ và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.

Đồng thời theo Điều 87. Thời hạn tạm giữ của Bộ luật tố tụng hình sự thì:

1. Thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày, kể từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt.

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ, nhưng không quá ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá ba ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn; trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị gia hạn và tài liệu liên quan đến việc gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

3. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Như vậy trong trường hợp của em bạn sau 3 tháng Viện kiểm sát lại ra quyết định tạm giam là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888  -  Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com - Web: www.vietkimlaw.com