Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO THAY ĐỔI DIỆN TÍCH THEO QUY ĐỊNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Trong quá trình sử dụng đất lâu dài của cá nhân, hộ gia đình do tác động của yếu tố ngoại cảnh dẫn đến diện tích của thửa đất mà cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng bị thiếu hụt về diện tích hoặc tăng diện tích so với số liệu ghi trọng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thì cần phải tiến hành thủ tục đăng ký biến động do thay đổi về diện tích. Để tiến hành thủ tục đăng ký biến động đó – Luật Việt Kim tư vấn như sau:

1. Trình tự thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật ;
Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện. Nếu nộp thay thì phải có văn bản ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phiếu hen. Nếu nhận kết quả thay thì người nhận phải có văn bản ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật.
2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận hoặc 1 trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 (nếu có);

- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất;
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, có giấy phép hoạt động đo động đo đạc và bản đồ lập (bản chính).

4.Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin đăng ký biến động. (mẫu 09/DDk – thông tư 24/2014/ TT -BTNMT ngày 19/5/2014.

6. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai 2013;

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn một số điều luật đất đai năm 2013;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.- Thông tư Số: 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 hướng dẫn một số điều của nghị định 43/2014 và nghị định 44/2014.

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888     -     Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com     -   Web: www.vietkimlaw.com