Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Đang trong thời gian thử thách án treo, có được đi học trung cấp chuyên nghiệp không?

Đang trong thời gian thử thách án treo, có được đi học trung cấp chuyên nghiệp không?

CÂU HỎI:

e chuẩn bị nhận án treo vì tội trộm cắp tài sản giá trị 9 triêu đồng. e định lãnh án xong. và làm lại từ đầu bằng cáhc  đi học một lớp trung cấp chuyên nghiệp  nghề có được ạ. và cần nhửng giấy tờ dì để được tiếp tục đi học. mong luật sư trả lời sớm giúp e. e cảm ơnThử tục như thế nào? - Đến gặp cơ quan nào để được giải quyết?

ngocduy0147, danluat.thuvienphapluat.vn 06.2015

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Về vấn đề của bạn ngocduy0147, tôi xin góp ý như sau:

Theo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp "Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT Ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo"

Quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế như sau

"3. Những người không được tham gia dự tuyển:

a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này;

b) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

c) Đang trong thời gian thi hành án hình sự;

d) Bị tước quyền dự tuyển hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ 12 tháng tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự tuyển."

Bạn đang trong quá trình thử thách án treo (thi hành án) nên theo quy chế bạn không đủ điều kiện dự tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp

----------------------
Một vài trao đổi  / chúc bạn thành công.

Trân trọng!

Phòng Tư vấn Luật– CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

Phụ trách giải đáp:  0914.217.708  - Email:  hoangnv.luatsu@gmail.com