Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Viên chức nhà nước có được làm giám đốc hợp tác xã

Viên chức nhà nước có được làm giám đốc hợp tác xã

CÂU HỎI:

 Một viên chức Nhà nước có được làm giám đốc Hợp tác xã hay góp vốn làm xã viên không? xin chân thành cảm ơn!

Mizuki88, danluat.thuvienphapluat.vn 05.2015

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Căn cứ vào các thông tin sơ bộ bạn cung cấp, tôi xin góp ý kiến như sau:

Theo khoản 3, điều 14 Luật viên chức thì viên chức chỉ được góp vốn  chứ không được tham gia quản lý, điều hành.

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

----------------------
Một vài trao đổi  / chúc bạn thành công.
Trân trọng!

Phòng Tư vấn Doanh nghiệp – CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

Phụ trách giải đáp:  098 456 3328  - Email:  hathiminh2010@gmail.com