Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành nghề luật

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành nghề luật

Ngày hôm qua 01/04/2016 Công ty Luật Việt Kim chính thức ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành luật.

Sau nhiều thời gian chuẩn bị với những ấp ủ về một môi trường thực hành luật chuyên biệt cho sinh viên, Công ty Luật Việt Kim đã chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Luật (VietkimCLE) với cơ sở vật chất văn phòng rộng rãi riêng biệt đầy đủ toàn bộ các tiện nghi phục vụ cho hoạt động thực hành nghề luật của sinh viên.

VietkimCLE được thành lập với mục tiêu đi tiên phong trong lĩnh vực hoạt động xã hội của các tổ chức hành nghề luật sư, góp phần tạo dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc phát triển xã hội pháp quyền tại Việt Nam.

VietkimCLE hoạt động theo phương thức sau:

- Cơ sở vật chất: văn phòng riêng biệt khỏi trụ sở Cty Luật Việt Kim, diện tích sử dụng trên 200m2

- Về kinh phí: Công ty Luật Việt Kim đầu tư và chi trả toàn bộ kinh phí thực hành, học viên được tham dự hoàn toàn miễn phí.

- Về nhân sự: Việt Kim cử Luật sư của Công ty, hợp tác mời các Luật sư tại nhiều Văn phòng luật sư khác, với sự tham dự của các chuyên gia pháp luật để tham vấn và hỗ trợ. Đội ngũ quản lý hành chính phục vụ quản lý chương trình thực tập, lên kế hoạch và quản lý học viên.

- Về chương trình: Việt Kim hợp tác với các cơ sở đào tạo luật, các tổ chức hành nghề Luật sư để xây dựng Chương trình thực hành luật sát thực, hiệu quả. Có chương trình thực tập, kiểm tra, báo cáo, đi thực tế tại các tổ chức hành nghề luật sư...

Nội dung hoạt động của Trung tâm:

- Nghiên cứu Khoa học

- Thực hành nghiệp vụ

- Hỗ trợ pháp lý miễn phí

Sau đây là một số hình ảnh của Buổi ra mắt và Trung tâm: