Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Việt Kim tuyển dụng nhân sự 06/2018

Việt Kim tuyển dụng nhân sự 06/2018

06/ 2018 - Công ty Luật TNHH Việt Kim cần tuyển nhân sự như sau:

I. NHÂN SỰ CẦN TUYỂN:

1. LUẬT SƯ, CHUYÊN VIÊN CHÍNH:

- Bằng cấp: Luật sư, cử nhân luật. 
- Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hành nghề luật, có khả năng đảm nhiệm độc lập 1 bộ phận lĩnh vực độc lập.
- Số lượng: 03 gồm
+ Đất đai, dự án: 01
+ Tố tụng (Hành Hình Dân): 01
+ Đầu tư - Doanh nghiệp: 01
- Lương: Lương cứng + Trích % vụ việc

2. CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
- Bằng cấp: cử nhân luật
- Kinh nghiệm: 02 Năm kinh nghiệm trong công ty luật, đảm nhiệm độc lập được các hồ sơ dịch vụ đơn giản.
- Số lượng: 02
- Lương:  
Lương cứng + Trích % vụ việc

3. NHÂN VIÊN PHÁP LÝ, TRỢ LÝ LUẬT SƯ
- Bằng cấp: cử nhân luật
- Kinh nghiệm: 1 Năm kinh nghiệm công ty luật, VPLS, văn phòng công chứng, 
- Số lượng: 02
- Lương: lương cứng + trích % vụ việc

4. THỰC TẬP SINH

- Bằng cấp: sinh viên Luật năm cuối, hoặc mới ra trường chưa có kinh nghiệm
- Số lượng: 03
- Lương/phụ cấp: phụ cấp cơ bản theo chất lượng và đóng góp công việc.

III. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

* Lưu ý: Hồ sơ nộp để ứng tuyển chỉ cần bộ photo, scan không cần chứng thực, không cần bất cứ xác nhận của UBND hay cơ quan nào. Khi ứng viên được tuyển, sẽ nộp bộ hồ sơ đầy đủ đã được chứng thực, hoặc có xác nhận của UBND, cơ quan liên quan.

- 1. Thư ứng tuyển - ngắn gọn (ghi rõ facebook, zalo sử dụng);
- 2. CV tự thuật về Lý lịch Học tập, Kinh nghiệm công tác; 
- 3. Sơ yếu lý lịch - mẫu chuẩn Nhà nước
- 4. Bằng cấp cao nhất;
- 5. CMND;
- 6. Giấy khám SK (tự khai - không cần dấu);
- 7. 02 Ảnh thẻ 

Hồ sơ gửi qua email: luatvietkim@gmail.com / info@vietkimlaw.com

III. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

- Bước 1: Nộp hồ sơ qua email: luatvietkim@gmail.com và tuyendung@vietkimlaw.com
Thời hạn: muộn nhất
10/06/2018

- Bước 2: Vietkim lọc hồ sơ, hẹn lịch phỏng vấn
Thời hạn: 07 ngày, sau ngày cuối nhận hồ sơ, Việt Kim sẽ thông báo lịch phỏng vấn cho các Hồ sơ được duyệt. Việc thông báo được thực hiện trước ngày phỏng vấn ít nhất 01 ngày. Trường hợp không được gọi, mặc nhiên được hiểu là hồ sơ bị loại.

- Bước 3: Phỏng vấn
Dự kiến:
17/06 - 25/06/2018 - Lưu ý: mang theo bản Cứng toàn bộ Hồ sơ.

- Bước 4: Thông báo kết quả
Dự kiến: sau 07 ngày, kể từ ngày phỏng vấn. Trường hợp không có thông báo, mặc nhiên Hồ sơ bị loại.

IV. PHỤ TRÁCH TUYỂN DỤNG:

Hotline: 0975.999.836
Email: luatvietkim@gmail.com